Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

00
00
00
00

ĐẶT HÀNG NGAY

2 hộp 28c Adiva Gold + Tặng 1 hộp 14c (1.698K)
2 hộp 28c Adiva Gold + Tặng 1 hộp White 60v (1.698K)
2 hộp 28c Adiva Gold + Tặng 1 hộp Nghệ Micell 14v (1.698K)

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

ĐẶT HÀNG NGAY

2 hộp Adiva Gold 28c + Tặng sữa tắm nước hoa (1.698K)
4 hộp Adiva Gold 56c + Tặng 2 hộp 28c (3.396K)
4 hộp Adiva Gold 56c + Tặng 1 Vitamin C Acerola 60v (3.396K)

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

ĐẶT HÀNG NGAY

2 hộp Adiva 28c + tặng 1 Adiva White 60v (1.378K)
4 hộp Adiva 56c + tặng 4 hộp Adiva 32c + 1 Vitamin C Acerola 60v (2.756K)
4 hộp Adiva 56c + tặng 4 hộp Adiva 32c + Adiva White 60v (2.756K)

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

ĐẶT HÀNG NGAY

1 hộp Adiva White 60v + Tặng 1 sữa tắm nước hoa (590k)
2 hộp Adiva White 120v + Tặng 1 hộp Adiva White 60v (1.180K)
2 hộp Adiva White 120v + Tặng 1 hộp Adiva 8c (1.180K)

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

ĐẶT HÀNG NGAY

4 hộp Adiva White 240v + Tặng 1 hộp Adiva White 60v + 1 Vitamin C Acerola 60v (2.360K)
4 hộp Adiva White 240v + Tặng 2 hộp Adiva White 120v + Sữa tắm nước hoa (2.360K)
Combo 1 Adiva White 60v, 1 hộp Adiva 14c + Tặng 1 Vitamin C Acerola 60v

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

ĐẶT HÀNG NGAY

Combo 3 hộp Adiva Gold 42c (1.698K)

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

ĐẶT HÀNG NGAY

2 hộp 28c Adiva + Tặng 1 Sữa Tắm + (1.378K)
2 hộp 28c Adiva + Tặng 16c Adiva + 1 (1.378K)
2 hộp 28c Adiva + Tặng 1 Hộp Nghệ Micell 14 + (1.378K)

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

NHẬP THÔNG TIN
MUA HÀNG

2 hộp Collagen Adiva Gold (28c) + Tặng thêm 1 hộp Collagen Adiva Gold (14c) (1.698K)

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

NHẬP THÔNG TIN
MUA HÀNG

4 hộp Collagen Adiva Gold (56c) + Tặng thêm 2 hộp Collagen Adiva Gold (28c) + Tặng thêm 1 hộp Adiva White trắng da (60v) (3.396K)

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

2 hộp Collagen Adiva (28c) + Tặng thêm 2 hộp Collagen Adiva (16c) + (1.378K)

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

Sau khi đặt hàng, chuyên viên Adiva sẽ gọi xác nhận và áp dụng toàn bộ khuyến mãi giúp anh/chị

NHẬP THÔNG TIN
MUA HÀNG

4 hộp Collagen Adiva (56c) + Tặng thêm 4 hộp Collagen Adiva (32c) + Tặng thêm 1 hộp Adiva White trắng da (60v) (2.756K)

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

NHẬP THÔNG TIN
MUA HÀNG

2 hộp Collagen Adiva Gold (28c) + Tặng thêm 1 hộp Adiva White trắng da (60v) (1.698K)

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

NHẬP THÔNG TIN
MUA HÀNG

2 hộp Adiva White hỗ trợ thải độc, sáng da, giải rượu (120v) + Tặng thêm 1 hộp Adiva White (60v) (1.180K)
1 hộp Nghệ Nano Micell (531K)

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

Hiệu quả hơn khi kết hợp cùng Nghệ Nano Micell để bảo thêm cho dạ dày

MUA 2 HỘP TẶNG 2 HỘP

Adiva: 2 hộp (28c) + Tặng thêm 2 hộp (16c) 1.378K

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

Tặng thêm voucher 50K (Member)

Tặng thêm sữa tắm nước hoa

Miễn phí giao hàng

Sau khi đặt hàng, chuyên viên Adiva sẽ gọi xác nhận và áp dụng toàn bộ khuyến mãi giúp anh/chị